9 grader – måttlig vind – mulet – vattenstånd Blåsjön 433.88