-4.2 grader – vind V 1.3 m/s – vattenstånd Blåsjön 434.73 sjunker

Skaididalens BP Mighty Sky

Idag första sparktur med Sky, som vanligt tog han det med ro, men jag glömde sätta på hund frambromsen på sparken. Blir monterat innan nästa tur för det är ett finurligt hjälpmedel. Åldern gör att simultan begåvningen har minskat likaså balansen så att justera hund + och parera spark om det hugger (nygrusat) samt behålla färdriktning är nog övningar samtidigt men skojigt att kunna sparka igen.

Sky

Har inte räknat ut om lille Sky gillar att bära eller är på rövarstråt. Men det hamnar ofta saker i munnen ibland två samtidigt.