9 grader – mulet regnar och har regnat – vind SO – SW 4.3 – 3.6 m/s – vattenstånd Blåsjön 433.81.

Dagen idag får börja med lite kontors arbete för mig. Ronny bygger vidare på hundhuset.
Valpen Sky äter växer och frodas, vi tränar sitt och inkallning för att lägga en bra grund.
Moon vår tonåringen tränar vi inkallning och sitt i rastgården. Sen hur långt detta räcker kommer kvitto på när vi kan börja träna med lös hund på fjället.

En kaffe till sen kontoret…