Mulet – el avbrott rep och underhåll ca 1 .5 timmar.