Hundrast gård där Fjällcampens gäster kan rasta sina hundar är under uppbyggnad.

Hundhus med rastgårdar för Fjällcampens gästers hundar är under uppbyggnad.