10 grader -sol – vind NW 0 m/s – vattenstånd Blåsjön 430.10

Målning varv ett nästan klart och markarbetet fixar Tommy Thuresson Jönssons Åkeri Ab.
Nu är gamla rastgården nedmonterad
Ronny ställer upp hundgårdarna och grov justerar in
Provsatt ena rastgården
Idag målning varv två och förmodligen fastsättning av båda rastgårdarna.
Fortsättning följer…