+2.4 grader -dis och sol – vind NO ca 1.5 m/s – vattenstånd Blåsjön 423.41