-4.3 grader – svag vind – vattenstånd Blåsjön 433.48 minskar