-1 grad – blåser – vattenstånd Blåsjön 434.31 minskar