Regnar och har regnat i natt – blåser måttligt – dimma på fjället och en bit ner – vattenstånd Blåsjön 432.85 en stigning på 15 cm sen den 5 september.