8 grader – blå himmel med moln – svag vind – vattenstånd Blåsjön 432.79