Regnar – har regnat – och ska regnar – blåser – 7 grader…. vattenstånd Blåsjön 433.61
Dåligt väder i kvadrat, visserligen finns det bra kläder men Vädret bli viktigare för vare årsring som läggs till, eller gränsen för otjänlig väderlek har sänkts till en mera normal standard.
vatten