12 grader – stackmoln med blå hål – svag till obefintlig vind – vattenstånd Blåsjön 434.90?