12 grader – mulet – vindstilla – vattenstånd Blåsjön 435.08.