9 grader – mulet – svag till måttlig vind – vattenstånd Blåsjön 435.25.