10 grader – sol – västlig kall vind – sol – vattenstånd Blåsjön 435.31.