9 grader – mulet – svag till obefintlig vind- vattenstånd Blåsjön 424.97 vattnet stiger men vi är fortfarande på lägsta nivån sett denna dag sen mätningarna startade 1999.
Skillnaden på vart försommaren hunnit är otrolig stor bara den korta sträckan över Blåsjöfjället ner till Jorm visar på olika zoner i naturen.