3,3 grader- svag vind – mulet – vattenstånd Blåsjön 423.54, sjön sänk fortfarande.