Regnar och har regnat i natt, temperaturen är 3.3 grader – vattenstånd Blåsjön 423.57, sjön töms fortfarande enligt mätsiffrorna.
Plusgrader dygnet runt för första gången i vår så nu händer det saker.