-1.2 grader – blåser kraftigt -lite nysnö på marken
Verkar dröja innan vi får kratta gräsmattorna?