-1.1 grader – måttlig vind- mulet men högt upp kan bli bra – vattenstånd Blåsjön 425.64.

Morgonbild