-7.6 grader – små snöar.

Idag en dag som kommer att handla om att ta hand om snö som rasat ner från taken och flytta den dit den inte är i vägen. Snön har haft någon dag på sig att hårdna till så dagens verktyg för oss blir snöspade, snösläde, isbill och snöslungan. Kanske testa såg men det kan vara överkurs. Bilder kommer. Handsåg fungerade inte. Ronny testade motorsåg i stället.

Ronny använde jordspade för att spetta loss snön och sen snöslungan.
Allt har två sidor även snö som rasat ner från taken.
Här var enda möjligheten att få bort snön att ta spettet och spetta bort bit för bit.