+1 grad eller blida som vi kallade detta väder i mina gamla hemtrakter.