+0.1 grader – byig vind -har snöat ca 2-3 cm under natten nu är nedfallet tunt duggregn – vattenstånd Blåsjön 430.70.

Skoterleden vid sjön efter stranden på fast mark är sladdad ett antal gånger.