-0.9 grader – uppehåll

Idag en dag med utejobb. Skotta snöras från tak, skotta tak där snön ej rasat samt annan skottning.