-5 .2 grader – svag vind – har snöat ca 4 cm fluff snö – Bäcken bredvid huset har minskat något i flödet men fortfarande strid – vattenstånd Blåsjön 431.55