-4,2 grader – måttlig vind (just nu) – har snöat Antal dm och stormat senaste dygnet – vattenstånd Blåsjön 431.52 – isen på Blåsjön där den legat längst och nära land 7 cm (rapport från våra vädertåliga fiskare)

Idag blir en dag i med snöröjning och blåst sen kommer mera snö i kväll.

Vägen fin och plogad. Plogkanten 67 cm innan snöovädret var det skottat och ingen plogkant.
Snöandet börjar om….