-3.8 grader – har snöat under natten 3-4 cm – vattenstånd Blåsjön 431.82.