-1.1 grader – dimma/låga moln -duggregn – vårlikt i luften.

Nu en stor kopp kaffe sen ut i verkstaden och måla några brädor till Ronny som spikar och fixar??