-8.2 grader – svag vind.
Nu en fiskebild från Basko och Mesvattnet.
Tack Basko för bilden !!