-1.5 grader – dimma – frost. Men en fin dag på ingående när dimman lättar???