Basko och Blåsjön levererar?? Blåsjööring på 1,3 kg
Grattis till fina fisken och tack för bilden???