24 grader men solen lyser på tremometern?
Sol -vindstilla – vattenstånd Blåsjön 435.45
Nu är det sommar.