-6.5 grader solomål väg och blå himmel
Helt otroligt lite snö under mina år här uppe i fjällvärlden har detta inträffat en gång tidigare
nämligen tidigt 2000 tal