-1.9 grader – vindstilla – blå himmel och sol på ingående
Morgon bild
Förra dygnet så hände mycket med snön på sjön men nu stannat upp i minus gradens tecken
Ser ut att ha blivit is.
Fiber på gott humör snäll och fungerande