-8.6 grader – blå himmel med sol på ingående – svag till obefintlig vind

Gårdagen tillbringades på träningsmarken.
Bra skid och hundföre. Fågelkontakt i varje släpp. Blå