+1.8 grader – regnar och har regnat – blåser mer än måttligt och hörs ett vindbrummande från fjället vilket innebär kraftigare vind där.
Lortvädersdag har börjat och ska bli sämre enligt vädersaiterna