-6.5 grader – mulet/dimma – vindstilla – skönt ute


Lite ripspår från i veckan och en setter ?bra kombination