-8.6 grader – mulet – snöar – svag vind

Nästan otroligt hur stor skillnaden är på väder och vind vid olika höjdkurvor,
Ullersjön i går 700 möh kraftig vind och snödrev, Blåsjön ca 427 möh svag till måttlig vind