+0,1 grader – blåser kraftigt – vattenstånd Blåsjön 427, 74