-5.4 – isen smäller och brakar nere på sjön, vilket är bra för då växer den
Vattenstånd 430.71

Bild på Bajan när vi var på tränings och skidtur för några dagar sedan.