Efter ett blåsigt dygn har vinden mojnat och molnen lättat