+1 grad – duggregn och har duggat under natten – svag vind – snön på Blåsjön vattnas upp och vattenståndet är 431.05
Vägbanan är blåis och halkig