-2,2 grader – mulet – svag vind – har snöat ca 2-3 cm under kvällen natten
Vattenstånd Blåsjön 431.09