-2.7 grader – obefintlig vind – vattenstånd Blåsjön 433.95