-0.7 lite vårlikt i luften – vattenstånd Blåsjön 434.15