B-3 grader – obefintlig vind – mulet – vattenstånd 434.81