-10 grader – rimfrost i träd och gräs – obefintlig vind – kör en gissning dimma under dagen
Vattenstånd Blåsjön 435,12