-1,1 grader – dimma – ingen vind
Vattenstånd Blåsjön 435, gårdagens regn har gjort verkan på det redan höga vattenståndet