-1,6 grader – dimma – ingen vind – vattenstånd Blåsjön 434,88